zawiadomienie

Forma wiadomości, której celem jest poinformowanie kogoś o wydarzeniu, wydarzeniach, jakie mają mieć miejsce w określonym miejscu i czasie lub o wydarzeniu, jakie miało miejsce w przeszłości. W pierwszym przypadku jest podobne do zaproszenia. Zawiadomienie stosuje się w różnych okolicznościach, dla przykładu informacja od zarządcy domu:

zawiadomienie

Zawiadomienie ma wiele cech wspólnych z ogłoszeniem. Może być wysłane do odbiorcy na jego adres, ale może być, jak ogłoszenie umieszczone na tablicy w miejscu publicznym. Są to pisma o charakterze oficjalnym, czyli nie stosujemy tutaj żadnych prywatnych określeń typu: „informuję moich sympatycznych (błąd) mieszkańców”.

Skomentujesz?