wykrzyknik

Wykrzyknik to w językoznawstwie znak interpunkcyjny, a w teorii literackiej wykrzyknienie, czyi zdanie pełne określonych emocji. Zależą one od kontekstu. Mogą oznaczać radość, smutek, żal, rozpacz, wezwanie do czynu lub inne.

Skomentujesz?