wizjoner

Osoba zdolna do przewidywania przyszłości.

Skomentujesz?