winkelriedyzm

Winkelried to bohater szwajcarskich podań, który walczył za ojczyznę. Jego postawa pojawia się jako wzór do naśladowania dla Polaków w „Kordianie” J. Słowackiego.

Skomentujesz?