wiersz

Wiersz to wypowiedź w sposób charakterystyczny, w której powtarzają się podobne właściwości strukturalne organizujące treść – dlatego mówi się, iż wiersz posługuje się mową wiązaną. Chodzi o cechy takie, jak ilość sylab, wersów, strof, poza które poeta nie wychodzi w przeciwieństwie do prozy. Dodajmy do tego jeszcze swoistą rytmikę i rymy.

Zasadami konstruowania najstarszych gatunków literackich – jak pieśń, hymn, oda, pean, sonet i in. – zajmuje się dział nauki nazywany teorią literacką lub poetyką.

Rodzaje wiersza

W związku z budową wiersza wyróżniamy rodzaje wierszy:

a) stroficzny;
b) stychiczny (ciągły);
c) biały;
d) sylabiczny;
e) sylabotoniczny;
f) toniczny;
g) wolny.

Skomentujesz?