wiersz toniczny

Tonik, cechuje się równą ilością zestrojów akcentowych w wersach.

Skomentujesz?