wiersz sylabiczny

😉
Wiersz regularny o równej lub powtarzającej się liczbie sylab w wersach. Posiada średniówkę w wersach dłuższych niż 8 sylab i stały akcencie paroksytonicznym w klauzuli każdego wersu – na drugą sylabę od końca. Posiada rymy.

Skomentujesz?