wiersz stroficzny

Wiersz zbudowany z części nazywanych strofami lub zwrotkami. Z kolei cechą strof jest ilość wersów, w wersach mogą powtarzać się ilości zgłosek (sylab), zestrojów akcentowych itp. Zobacz też wiersz.

Skomentujesz?