wiersz regularny

Wiersz regularny to wiersz posiadający powtarzające się elementy, np. ilość zgłosek w wersach czy ilość zestrojów akcentowych. Zobacz też: wiersz sylabiczny, sylabotoniczny, toniczny.

Skomentujesz?