wiersz nieregularny

Wiersz nieregularny w przeciwieństwie do wiersza regularnego nie posiada powtarzających się elementów składowych typu: ilość sylab czy ilość zestrojów akcentowych. Inaczej nazywa się ten rodzaj wiersza wolnym, białym lub współczesnym. Zobacz też wiersz i wiersz regularny.

Skomentujesz?