wiersz biały

Wiersz biały to wiersz bez rymów, podobnie jak wiersz wolny czy wiersz współczesny. Zobacz też wiersz (rodzaje).


Literatura zaczęła zdobywać popularność wraz z rozwojem słowa pisanego w starożytności, gdy rozrastały się grupy społeczne, narody i państwa. Przekazywano w niej ważne dla danej wspólnoty treści w sposób prostszy i zrozumiały dla mas. Tak powstał teatr grecki ku czci boga Dionizosa, wydarzenie religijne, kulturalne i towarzyskie.

Wiersz i literatura wywodzą się z pieśni, które tworzono, aby uczcić święta, spotkania religijne i społeczne.

Rymy zatem stosowano, aby zrytmizować przekaz ważnych treści np. podziwu, dziękczynienia, zapamiętywania ważnych wydarzeń historycznych, obyczajowych, państwowych czy po prostu lepszego biesiadowania.

Wiersz – poezja jako rodzaj literacki na wiele wieków przejęła zasadę rytmizowania w różnej formie, zobacz wiersz sylabiczny czy wiersz sylabotoniczny, klikając tagi poniżej tego wpisu. Nie oznaczało to, że Kochanowski, Mickiewicz czy Miłosz chcieli, aby ich wiersze regularne były śpiewane. Podobnie nie dlatego używali rymów Homer, Szekspir, Molier czy Krasicki. Chodziło o to, aby czytelnik i lektor łatwiej docierał do treści i nie nudził się, bo dzieła z pieśni o niewielkich rozmiarach przeradzały się w wielkie eposy a w XIX wieku wielotomowe powieści.

Zobacz też rodzaje rymów.


Zamień dialogi filmowe na rymowane

Skomentujesz?