werteryzm

Postawa Wertera (z powieści J. V. Goethego), który był młodzieńcem zakochanym bez pamięci w Lotcie, przejawiał skłonności do marzycielstwa i egzaltacji, żył oderwany od świata realnego, a w obliczu całkowitej utraty nadziei na szczęście z ukochaną popełnił samobójstwo.

Skomentujesz?