wątek

Wątkiem w utworze literackim nazywamy szereg wydarzeń połączonych przyczyną i skutkiem, w której udział bierze bohater lub bohaterowie.

W dziele kilka wątków, np. w „Dziadach” cz. III można wyróżnić wątki patriotyczny, mesjanistyczny czy martyrologii narodu. Z kolei w „Panu Tadeuszu” będą to wątek miłosny, sporu o zamek, wątek Jacka Soplicy czy zajazdu.

Wątki mogą pojawiać się niezależnie od rodzajów i gatunków literackich, ale są też gatunki jednowątkowe, np. opowiadania czy nowele.


Przykłady

Dziady cz. III Interpretacja

Pan Tadeusz

Janko Muzykant

 

Skomentujesz?