wartości rządzące światem

Wartości rządzące światem to elementy świata przedstawionego w dziełach literackich i dziełach kultury, ale przede wszystkim życia człowieka. To zespół norm etycznych, poglądów uznawanych za ważne i często niepodważalne. Jest wśród nich dekalog, czyli lista działań wskazanych jako zabronione, aby człowiek nie krzywdził innego członka społeczeństwa.

W zależności od przedstawionych motywów literackich (zob. motyw) spotykamy na pierwszych planach dzieł różne wartości.

Skomentujesz?