walenrodyzm

Postawa Konrada Wallenroda (z poematu A. Mickiewicza), który zrezygnował ze szczęścia osobistego dla ratowania ojczyzny, ale działał podstępnie, podszywając się pod obce nazwisko i imię.

Skomentujesz?