trawestacja

Przerobienie utworu w celu ośmieszenia go.

Skomentujesz?