topos

Pewien motyw, wątek ukazujący jakieś ludzkie zachowania związane z wierzeniami, np. piekło symbolizuje złe strony działania człowieka i karę za nie.

Skomentujesz?