teologia

😉
Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – to nauka związane z filozofią zajmująca się badaniem istnieniem Boga, Jego atrybutami i relacjami świata do Boga. Zob. teocentryzm.

Skomentujesz?