teocentryzm

😉
Teocentryzm (z gr. Θεός, theos – bóg i z łac. centrum – środek) – uznawanie Boga (lub bogów) za stwórcę świata stojącego ponad i poza nim. Ma On też wpływ na kształt życia na ziemi. Termin ten pojawił się w filozofii antycznej Arystotelesa i Platona. W średniowieczu znalazł się w centrum uwagi: należało żyć zgodnie z nakazami religii – Boga.

Skomentujesz?