synkretyzm

Przemieszanie rodzajów i gatunków literackich na przestrzeni jednego dzieła. Przykładem mogą być „Dziady” cz. III A. Mickiewicza – są w tym dramacie partie liryczne i epickie.

Skomentujesz?