symbol

Znak, pojęcie lub układ pojęć użytych dla oznaczenia innego przedmiotu.

Skomentujesz?