świat przedstawiony

W dziele literackim układ elementów treściowych (czyli wszystko) połączonych kompozycyjnie w całość. wątek- element fabuły, kompleks współzależnych motywów.

Skomentujesz?