subiektywizm

Subiektywizm to filozofia i postawa określona przez Immanuela Kanta (1724-1804) i popularna w romantyzmie. Twierdził on, że wszystkie zjawiska świata zmysłowego cechuje subiektywizm – ma to związek z pojęciami idealizmu i indywidualizmu. Człowiek kieruje się w życiu subiektywnymi doznaniami, które często bywają wynikiem róznych przypadkowych sytuacji.

Subiektywizm to przeciwieństwo obiektywizmu (bezstronności) – osoba kierująca się subiektywnymi odczuciami to taka, która polega wyłącznie na własnym zdaniu i doświadczeniach. „To moje subiektywne zdanie” – czyli zdanie osobiste wynikające z mojego myślenia, stronnicze, bo nie uwzględnia innych niż moja opinii.

 

Skomentujesz?