stylizacja

Kształtowanie wypowiedzi przez naśladowanie pewnego wzorca już zaistniałego w literaturze.

Skomentujesz?