strumień świadomości

Monolog wewnętrzny. Odtwarzanie w kształcie językowym uczuć, przeżyć bohatera utworu.

Skomentujesz?