stopa wiersza

Podstawowa jednostka pomiaru rytmu w wierszu regularnym, szczególnie sylabotonicznym.

Skomentujesz?