stoicyzm

Kierunek filozoficzny powstały w starożytności, a uznający za najważniejsze dążenie człowieka do równowagi wewnętrznej poprzez zachowanie spokoju, wyzbycie się nadmiernych pragnień i pogodzenie się z losem.

Skomentujesz?