średniówka

Wewnętrzny podział w wersie powtarzający się w całej strofie lub wierszu.

Skomentujesz?