spondej

Stopa wiersza złożona z dwóch sylab akcentowanych.

Skomentujesz?