slogan

Zwięzłe sformułowanie nacelowane na pobudzenie klienta, aby przekonać go do zakupienia towaru.

Skomentujesz?