secesja

Secesja (łac. seccesio ‘odejście’) to styl w sztuce końca XIX wieku charakteryzujący się łączeniem wielkich nie zapełnionych przestrzeni z bogatą ornamentyką. Występował w rzeźbie, malarstwie i architekturze, ale też w sztuce codziennego użytku (dekoracja wnętrz, ubiór).  We Francji styl ten nazywał się Art Nouveau, w Niemczech – Jugendstil, w Anglii – Modern Style, a we Włoszech – Stile floreale.

 

Skomentujesz?