sceptycyzm

Postawa filozoficzna negująca możliwości poznania przez człowieka istoty rzeczy, pewności, także negująca wszelkie autorytety.

Skomentujesz?