rymy sąsiednie

Rymy – rymowanie w wierszu polega na powtarzaniu na końcu wersów określonych części zgłosek (dźwięków, sylab). Rymy sąsiednie powtarzają zgłoski w kolejnych następujących po sobie wersach. Zobacz też rodzaje rymów, rymy okalające i przeplatane.


Przykłady poezji

Adam Mickiewicz „Stepy akermańskie” (fragment)

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;
Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;
Tam z dala błyszczy obłok – tam jutrzenka wschodzi;
To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.

***

Juliusz Słowacki „Paryż” (fragment)

Patrz! przy zachodzie, jak z Sekwany łona
Powstają gmachy połamanym składem,
Jak jedne drugim wchodzą na ramiona,
Gdzieniegdzie ulic przeświecone śladem.
Gmachy skręconym wydają się gadem,
Zębatą dachów łuską się najeża.
A tam – czy żądło oślinione jadem?
Czy słońca promień? czy spisa rycerza?
Wysoko – strzela blaskiem ozłocona wieża.


Zamień dialogi filmowe na rymowane

Skomentujesz?