rymy okalające

Rymy – rymowanie w wierszu polega na powtarzaniu na końcu wersów określonych części zgłosek (dźwięków, sylab). Rymy okalające powtarzają zgłoski w określonym oddaleniu, zwykle po dwóch wersach, czyli rymuje się wers pierwszy z czwartym. Zobacz też rodzaje rymów, rymy sąsiednie i przeplatane.


Przykłady poezji

Adam Mickiewicz „Stepy akermańskie” (fragment)

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;
Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;
Tam z dala błyszczy obłok – tam jutrzenka wschodzi;
To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.

 


Zamień dialogi filmowe na rymowane

Skomentujesz?