rodzaje rymów

Rymy – rymowanie w wierszu polega na powtarzaniu na końcu wersów określonych części zgłosek (dźwięków, sylab). W związku z tym dzieli się je na rodzaje: żeńskie i męskie. Te z kolei zależnie od ułożenia w wierszu dzielimy na sąsiednie, przeplatane i okalające.


Przykłady z poezji

Adam Mickiewicz „Do Laury” (fragment)

Ledwiem ciebie zobaczył, jużem się zapłonił,
W nieznanym oku dawnej znajomości pytał;
I z twych jagód wzajemny rumieniec wykwitał,
Jak z róży, której piersi zaranek odsłonił.

Ledwieś piosnkę zaczęła, jużem łzy uronił,
Twój głos wnikał do serca i za duszę chwytał;
Zdało się, że ją anioł po imieniu witał
I w zegar niebios chwilę zbawienia zadzwonił.

^^^^^^^

Powyżej: rym żeński okalający, rym żeński sąsiedni.


Niektórzy nie muszą rymować…

Skomentujesz?