rodzaj literacki

Rodzaj literacki to sposób klasyfikacji – grupowania, określania dzieł literackich (utworów). Wyróżniamy trzy rodzaje literackie:

  1. epika – opowieść w postaci narracyjnej (więcej);
  2. liryka – wypowiedź osobista z użyciem swoistego warsztatu stylistycznego charakterystycznego dla twórcy lub twórców, występuje tu podmiot liryczny (więcej);
  3. dramat – wypowiedź w postaci dialogów bohaterów na scenie (więcej).

Każdy z rodzajów literackich ma bogate tradycje i zasób gatunków (podrodzajów).

 

Skomentujesz?