refren

Powtórzenie części wersu, całego wersu lub ich zespołów w stałych miejscach układu stroficznego.

Skomentujesz?