pytanie retoryczne

Pytanie nie wymagające odpowiedzi posiadające charakter oznajmujący mimo pytajnika.

Skomentujesz?