przerzutnia

Przeniesienie części zdania do następnego wersu lub strofy.

Skomentujesz?