proza

Epika, dzieła bez podziału na wersy itd., mowa niewiązana.

Skomentujesz?