program literacki

Teoretyczne uzasadnienie poglądów estetycznych, założenia twórcze.

Skomentujesz?