praca u podstaw

„Praca u podstaw” to hasło i postulat młodego pokolenia pozytywistów pragnących szerzenie oświaty wśród najuboższej warstwy społecznej, aby wykształcić świadomy postępu ekonomicznego naród.

Skomentujesz?