pozytywizm

Epoka literacka. Od 1864 do 1890 roku panuje w literaturze kierunek pozytywistyczny-realistyczny, który głosi podział społeczeństwa na pozytywistów: ludzi społecznie użytecznych i pasożytów: ludzi uchylających się od pracy na rzecz całego społeczeństwa. Nazwa epoki została zaczerpnięta z nurtu filozoficznego zapoczątkowanego przez A. Comte’a, J.S. Milla, H. Spencera i innych. Główne prądy to scjentyzm, ewolucjonizm i  utylitaryzm, a także praca organiczna i praca u podstaw. Kierunki: realizm i naturalizm.

Zobacz artykuł o epoce pozytywizmu na kochamjp.pl.

Skomentujesz?