powieść utopijna

To odmiana powieści mająca charakter dydaktyczny. Zwykle przedstawi obraz idealnych relacji społecznych w fikcyjnych państwach lub grupach społecznych. Jej celem jest ukazanie istniejących wad społecznych i idealizacja reform. Przykładem może być „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” I. Krasickiego.

Skomentujesz?