powieść historyczna

Odmiana powieści o tematyce historycznej. Świat przedstawiony dzieła jest umieszczony w przeszłości określonej cechami historycznymi. Twórcą gatunku był Walter Scott. Przykładem powieści historycznej jest „Potop” H. Sienkiewicza – pisarz stara się odtworzyć ze szczegółami realia życia szlachty i Polski w XVII wieku. Pisanie powieści tego typu jest zwykle poprzedzone studiami nad historią okresu, który będzie tłem wydarzeń.

Skomentujesz?