pokolenie brulionu

Pokolenie literackie twórców urodzonych w latach 60. XX wieku, debiutantów z lat 80. i 90., którzy publikowali w kwartalniku „brulion”.

Skomentujesz?