patos

  1. Pozytywnie: patos to podniosły i poważny nastrój stosowany w literaturze, retoryce, aby wyeksponować doniosłość chwili lub wydarzeń. Z reguły używany podczas pisania lub mówienia o bardzo ważnych sprawach.
  2. Negatywnie: czasami osoby stosujące patos – powagę i podniosłość – przesadzają, wpadając w sztuczność, komizm lub groteskę.

Skomentujesz?