oświecenie

Epoka literacka. W Polsce przypada na lata panowania ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego: 1764-1795. Znana jest również inna chronologia epoki, która wyróżnia trzy etapy rozwoju oświecenia: wczesną od lat czterdziestych po rok 1764, dojrzałą 1764-95 oraz schyłkową 1795-1822. Główne hasło „Myślę, więc jestem” oznaczało zerwanie i krytykę romantycznej i mistycznej wizji świata na rzecz podejścia naukowego. Racjonalizm i empiryzm to główne kierunki rozwoju ludzi oświeconych.

Zobacz artykuł o epoce oświecenia na kochamjp.pl.

Skomentujesz?