opowiadanie

Sposób wypowiadania się (tzw. forma podawcza); utwór epicki niewielkich rozmiarów, bardziej rozwinięty od noweli i luźny kompozycyjnie.

Skomentujesz?