ogłoszenie

Forma wiadomości, której celem jest poinformowanie kogoś o wydarzeniu, wydarzeniach, jakie mają mieć miejsce w określonym miejscu i czasie lub o wydarzeniu, jakie miało miejsce w przeszłości. W pierwszym przypadku jest podobne do zaproszenia. Zawiadomienie stosuje się w różnych okolicznościach, dla przykładu informacja od zarządcy domu:

ogloszenie

W przeciwieństwie do zawiadomienia ogłoszenie ma charakter publiczny, zawiadomienie zaś może być także upublicznione. W obu przypadkach chodzi o podobny cel: poinformowanie kogoś (lub grupy osób) o jakimś wydarzeniu. Są to pisma o charakterze oficjalnym, czyli nie stosujemy tutaj żadnych prywatnych określeń typu: „informuję moich sympatycznych (błąd) mieszkańców”.

Skomentujesz?